KJØPSBETINGELSER FOR KERATINSTORE.NO SINE PRIVATKUNDER

Generelle vilkår

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel hos keratinstore.no. Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Registrering

For å handle hos keratinstore.no.no må du ha leveringsadresse i Norge, samt at du må registrere deg hos oss. Registreringen er gratis og uten forpliktelser om kjøp. Vi lagrer opplysningene på en sikker måte og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende.

Ta godt vare på passordet ditt. Det er din egen sikkerhet slik at ikke uvedkommende skal misbruke din profil. Du bestemmer selv passord når du registrerer deg.

Keratinstore.no kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres av personer over 18 år og forutsetter at du har en kredittkortavtale med din bank eller ditt kortselskap.

Nyhetsbrev og SMS:

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at keratinstore.no behandler personopplysninger om deg i form av e-postadresse/telefonnummer. Du er herved informert om og klar over at du når som helst kan trekke ditt samtykke tilbake. Du er informert om og klar over dine rettigheter etter personvernforordningen – for eks din rett til å kreve innsyn eller retting av dine personopplysninger.

Adresseendring

Av sikkerhetsmessige årsaker må du selv endre adressen under «Mine adresser» på «Min side». Adressen du velger som standardadresse vil bli brukt som standard faktura- og leveringsadresse ved fremtidige kjøp. Vi sender alle pakker til leveringsadressen som er lagret på ordren når vi registrerer din innbetaling. Du velger selv leveringsadresse når du går til kassen.

Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalings i kassa. Betalingsmåten levert av Bambora og vi tilbyr
kortbetaling, Vipps betaling og faktura/delbetaling. Trekk av kort gjøres når varen er sendt.

Tilbud

Tilbud gjelder så langt lageret rekker.

Frakt

Hos keratinstore.no er det gratis frakt for kjøp over kr 650. Små pakker sendes normalt som brevpakke mens større pakker sendes som Servicepakke med Bring AS.

Leveransevilkår

Keratinstore.no har forsendelser til hele Norge. Leveringstiden varierer for det enkelte produkt, men ligger vanligvis mellom 1 og 3 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner.

Brevpakker leveres normalt sett i din postkasse. I noen tilfeller, for eks hvis postkassen din er full, må du hente pakken på postkontor. Da vil du få henteseddel i postkassen.

Servicepakker leveres til ditt postkontor.

Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. Keratinstore.no er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Bring AS  returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager.

Dersom du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt, ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning. Du vil bli tilbudt å få ordren tilsendt på nytt til kr 59,-. Dersom du ikke betaler ny frakt eller ikke ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på kr 200,- fra det innbetalte beløp i tillegg til returfrakt på kr 59,-.

Dersom du ber Bring AS om å returnere varen, samt at du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, skal du bare betale for returkostnaden.

Skadde sendinger

Dersom du mottar en skadd sending, plikter du som kunde å forholde deg til våre rutiner som gjelder ved mottak av en skadd sending. Logg inn på www.keratinstore.no og registrer en sak ved å sende en mail merket ”skade”. Fortell hva skaden består av og legg ved et bilde, av våre saksbehandlere som vil hjelpe deg videre. Varer som er skadet etter sending med Bring AS må fremvises på postkontor og skademelding må fylles ut.

Vareinformasjon

Keratinstore.no gjør hele tiden sitt beste for å gi deg korrekte produktopplysninger. Keratinstore.no tar allikevel forbehold om feilaktig produktbeskrivelse. Keratinstore.no tar også forbehold om at det av ulike årsaker kan bli tomt på lager. Alle våre produkter kan brukes i Norge. Det følger med bruksanvisning på alle produkter som krever dette.

Opphavsrett

Innhold på www.keratinstore.no er Obscura AS sin eiendom. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten samtykke fra Obscura AS.

Reklamasjon og angrerett

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig gjennom «Kundeservice» på «Min side». Du får da svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler. På denne måten håndteres saken enklest mulig og uten unødvendige returkostnader.

Angrerett og angrefrist – generell informasjon

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Vi anbefaler deg på det sterkeste om å sende melding om dette via kategorien “Angre kjøp på mottatte varer” under “Kundeservice” på “Min side”. Du vil da motta en ferdig frankert returseddel som benyttes for retur av varer. Ønsker du å benytte deg av «Angrerettskjema» finner du dette som vedlegg til betalingsbekreftelsen som mottas pr e-post. For retur av varer på eget initiativ, der vår returseddel ikke benyttes, brukes følgende informasjon. Merk at du som avsender selv står ansvarlig for returen, når vår returseddel ikke benyttes.

Obscura AS
Tjønnåsveien 55
3803 Bø

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie og liknende.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

Reklamasjon – generell informasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
  • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
  • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss gjennom «Kundeservice» på «Min side».

Verneting

Ved en eventuell tvist følger keratinstore.no Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.

Back To Top
×Close search
Search